Om Oss

Bærum Birøkterlag ble stiftet 1. juni 1931. I dag er laget blant landets største og aktiviteten er meget god, med stor oppslutning om nybegynnerkurs og videregående kurs.

Bærum Birøkterlag er tilsluttet Akershus Fylkesbirøkterlag og Norges Birøkterlag. Som fullt medlem mottar man bladet Birøkteren som utkommer med 12 nummer i året. Dette er et tidsskrift med fagstoff, nyheter og aktuelle artikler.

Birøkterlaget har som mål å arbeide for birøkternes interesser både økonomisk og samfunnsmessig, samt å arbeide for å heve birøkternes kunnskaper og kompetanse. Norges Birøkterlag tar seg for det meste av det økonomisk/samfunnsmessige og Fylkesbirøkterlaget av den faglige biten.

Honningcentralen (HC) eies av ca 1 250 birøktere over hele landet. Styret består av 5 personer, som velges blant medlemsmassen på årsmøtet. Honningcentralen kjøper honning fra medlemmene og videreselger denne til butikker i Norge. HC har også butikker som selger bimatriell til birøkterne. Det er en butikk på Kløfta og en i Grimstad.

Bærum Birøkterlag:

Styreleder: Jon Lønnve

Styremedlem: Per sigmund Bø
Styremedlem: Tonje Vågerøy
Styremedlem: Leiv Roald Stensen
Styremedlem: Gine Guildford

Varamedlem: Erik Bøhler
Varamedlem: Helge Blystad